Xử lý hồ sơ trực tuyến tiết kiệm được 4.222 tỷ đồng ​

Theo Báo cáo của Chính phủ về Kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019 (được Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến tại phiên họp sáng nay 22-4), tổng số tiền tiết kiệm được từ việc xử lý hồ sơ trực tiếp sang trực tuyến là khoảng 4.222 tỷ đồng và sẽ còn tăng lên, tỷ lệ thuận với số lượng dịch vụ công trực tuyến được tích hợp lên Cổng dịch vụ công Quốc gia.

Cổng dịch vụ công Quốc gia

Cổng dịch vụ công Quốc gia

Chính phủ cho biết, việc thực hiện tinh giản biên chế trong các lĩnh vực và đổi mới khu vực sự nghiệp công đã góp phần giảm chi ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2019 khoảng 6.000 tỷ đồng so với năm 2018, tạo thêm nguồn để tăng chi cho đầu tư phát triển, bảo đảm an sinh xã hội.

Báo cáo của Chính phủ nêu rõ, công tác đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động, cơ chế tự chủ tài chính các đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị quyết số 19-NQ/TW Hội nghị Trung ương 6 (khoá XII) tiếp tục đạt kết quả tốt. Thực hiện Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10-4-2019 về giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng NSNN, nhằm đẩy mạnh xã hội hóa một số loại hình dịch vụ sự nghiệp công, góp phần tiết kiệm kinh phí NSNN, đã có 4 bệnh viện (Bạch Mai, Chợ Rẫy, Hữu nghị Việt Đức và Bệnh viện K) thí điểm cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm toàn diện; 3 trường đại học (Bách Khoa, Kinh tế Quốc dân, Kinh tế TPHCM) được mở rộng quyền tự chủ.

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng NSNN của các Bộ, cơ quan Trung ương và quy hoạch mạng lưới đơn vị sự nghiệp công lập của 4 Bộ.

Bộ Nội vụ đã thẩm định biên chế sự nghiệp của 63 tỉnh, 20/22 bộ, cơ quan ngang bộ (trừ Bộ Công an, Bộ Quốc phòng) và 8 cơ quan thuộc Chính phủ, với tổng biên chế sự nghiệp bộ, ngành Trung ương là 143.943 người (giảm 11,85%) và địa phương là 1.750.081 (giảm 4,26%) so với năm 2015.

Việc thực hiện tinh giản biên chế trong các lĩnh vực và đổi mới khu vực sự nghiệp công đã góp phần giảm chi NSNN năm 2019 khoảng 6.000 tỷ đồng so với năm 2018, tạo thêm nguồn để tăng chi cho đầu tư phát triển, bảo đảm an sinh xã hội.

Dư địa tiết kiệm trong lĩnh vực này còn rất lớn, theo nhận định của Chính phủ. Việc thành lập và vận hành Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh, Bộ phận Một cửa các cấp; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuẩn hóa cơ sở dữ liệu và quy trình giải quyết; sử dụng có hiệu quả các tiện ích của mạng xã hội (Zalo, Youtube, Facebook…) để cung cấp thông tin về TTHC… đã tỏ ra rất hiệu quả.

Nhiều bộ, ngành, địa phương đạt kết quả tốt về cải cách TTHC trong năm 2019.

Ngày 9-12-2019, Chính phủ đã chính thức khai trương Cổng dịch vụ công Quốc gia để cung cấp thông tin và hỗ trợ tổ chức, cá nhân thực hiện TTHC, theo ước tính, tổng số tiền tiết kiệm được từ việc xử lý hồ sơ trực tiếp sang trực tuyến là khoảng 4.222 tỷ đồng và sẽ còn tăng lên, tỷ lệ thuận với số lượng dịch vụ công trực tuyến được tích hợp lên Cổng dịch vụ công Quốc gia.

Theo ANH PHƯƠNG

https://www.sggp.org.vn/xu-ly-ho-so-truc-tuyen-tiet-kiem-duoc-4222-ty-dong-658551.html

141,374 views

Chương trình Giữ trọn lời thề

Bảng giá quảng cáo và dịch vụ 2024

Chương trình Phát thanh

Bạn cần biết

Cổng thông tin Chuyển đổi số Bình Thuận

Chuyển đổi số

Thông tin cần biết