Đấu thầu, mua sắm công Archives -

Tin Tức

Thông tin Dự án, gói thầu mua sắm công tại đơn vị

Thông tin Dự án, gói thầu mua sắm công tại đơn vị

 Mua sắm và lắp đặt thiết bị, dự án: Hệ thống trung tâm sản xuất chương trình HDTV của Đài Phát thanh – Truyền hình Bình Thuận + Dự án “Phim trường tin tức HDTV của Đài Phát thanh – Truyền hình Bình Thuận + Dự án: Hệ thống sản xuất chương trình phát thanh của Đài Phát thanh -Truyền hình Bình Thuận  + Dự án Camera HDTV Tiền kỳ lưu động của Đài PT-TH Bình Thuận + Dự án “Phim trường đa năng HDTV”

Chương trình Giữ trọn lời thề

Bảng giá quảng cáo và dịch vụ 2024

Chương trình Phát thanh

Bạn cần biết

Thông tin cần biết