Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Không cấm sử dụng các nguồn vốn khác cho mua sắm, sửa chữa nhỏ

Ủy ban Thường vụ Quốc hội khẳng định quy định ở Luật Đầu tư công rõ ràng, không cấm sử dụng các nguồn vốn khác cho việc mua sắm, sửa chữa nhỏ, bảo dưỡng.

 
Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải - Ảnh: GIA HÂN
 

Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải – Ảnh: GIA HÂN

Chiều 9-1, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về tờ trình của Chính phủ về giải thích quy định tại khoản 1, điều 6, Luật Đầu tư công quy định về phân loại dự án đầu tư công.

Chính phủ đề xuất “gỡ vướng”

Trình bày tờ trình của Chính phủ, Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết khoản 1, điều 6, Luật Đầu tư công quy định các dự án cải tạo, nâng cấp, mở rộng, bao gồm cả phần mua tài sản, mua trang thiết bị của dự án là dự án đầu tư công.

Quá trình triển khai thực hiện đã phát sinh một số vướng mắc, nhất là cách hiểu chưa thống nhất giữa các cơ quan về quy định nói trên.

Cách hiểu thứ nhất là Luật Đầu tư công không quy định hạn chế về đối tượng đối với các nhiệm vụ, dự án sử dụng kinh phí chi thường xuyên của ngân sách nhà nước.

Cách hiểu thứ hai cho rằng toàn bộ các dự án có cấu phần xây dựng để xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp, mở rộng dự án đã đầu tư xây dựng và toàn bộ các dự án mua tài sản, mua và sửa chữa, nâng cấp trang thiết bị, máy móc thuộc đối tượng của Luật Đầu tư công, nên phải bố trí vốn đầu tư công để thực hiện.

Theo đó, toàn bộ hoạt động đầu tư xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp, mở rộng, mua tài sản, mua và sửa chữa, nâng cấp trang thiết bị, máy móc phải sử dụng vốn đầu tư công, cần phải có trong kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm, không được sử dụng kinh phí chi thường xuyên.

Ông Phớc nêu rõ nếu hiểu theo cách thứ hai thì dẫn đến vướng mắc, vì các hoạt động mua sắm, nâng cấp, sửa chữa là các hoạt động phát sinh, đa dạng, thường không lường trước được nên khó kế hoạch hóa theo giai đoạn 5 năm.

Do đó, Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, giải thích bằng văn bản quy định này để thống nhất cách hiểu trong tổ chức thực hiện. 

Không cấm sử dụng các nguồn vốn khác 

Thẩm tra nội dung này, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách Lê Quang Mạnh cho rằng nội dung tại khoản 1, điều 6 của Luật Đầu tư công là để phân loại dự án đầu tư công, không có nghĩa cấm sử dụng các nguồn vốn khác cho việc mua sắm, sửa chữa nhỏ, bảo trì, bảo dưỡng.

Ông Mạnh nói quy định của luật đã rõ, song để giải quyết vướng mắc của Chính phủ về cách hiểu đối với quy định này, thường trực Ủy ban Tài chính – Ngân sách thống nhất việc trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, có ý kiến nội dung này. 

Theo đó, khẳng định rõ khoản 1, điều 6, Luật Đầu tư công quy định việc phân loại dự án đầu tư công, không quy định hạn chế (không cấm) việc sử dụng các nguồn vốn khác để cải tạo, nâng cấp dự án đã đầu tư xây dựng để sửa chữa, mua sắm tài sản, trang thiết bị.

Kết luận phiên họp, Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải nêu rõ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khẳng định khoản 1 điều 6 Luật Đầu tư công rõ ràng, dễ hiểu.

Quy định tại Luật Đầu tư công, các luật khác không cấm sử dụng các nguồn vốn khác cho việc mua sắm, sửa chữa nhỏ, bảo trì, bảo dưỡng.

Song để tháo gỡ khó khăn thực tế, Chính phủ có thể ban hành văn bản hướng dẫn quy định có liên quan tại Luật Ngân sách nhà nước theo thẩm quyền. Đây là cách nhanh nhất.

Theo Thành Chung

https://tuoitre.vn/uy-ban-thuong-vu-quoc-hoi-khong-cam-su-dung-cac-nguon-von-khac-cho-mua-sam-sua-chua-nho-20240109191246784.htm

349 views

Chương trình Giữ trọn lời thề

Bảng giá quảng cáo và dịch vụ 2024

Chương trình Phát thanh

Bạn cần biết

Cổng thông tin Chuyển đổi số Bình Thuận

Chuyển đổi số

Thông tin cần biết