UBND TỈNH NGHE BÁO CÁO VỀ ĐỀ ÁN XÂY DỰNG ĐÔ THỊ THÔNG MINH 2019- 2025

Ngày 23/10, ông Nguyễn Ngọc Hai – Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp nghe đại diện tập đoàn VNPT Việt Nam báo cáo về đề án xây dựng đô thị thông minh Bình Thuận giai đoạn 2019 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Tham dự có ông Nguyễn Đức Hòa – Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành liên quan.  

Đề án xây dựng đô thị thông minh Bình Thuận giai đoạn 2019 – 2025 và tầm nhìn đến 2030 được thực hiện chi tiết, công phu, tập trung vào các nội dung như: Cơ sở khoa học xây dựng đô thị thông minh; đánh giá hiện trạng đô thị Bình Thuận; quan điểm, mục tiêu xây dựng đô thị thông minh; các nhiệm vụ trọng tâm và lộ trình thực hiện. Đề án cho thấy sự cần thiết và là xu hướng tất yếu hiện nay của chính quyền cần phải xây dựng đô thị thông minh để phát triển tốt kinh tế, xã hội. Đề án đã đề xuất định hướng chủ đạo cho việc xây dựng đô thị thông minh của tỉnh, định hướng rõ mục tiêu cho từng lĩnh vực. Đồng thời, đề xuất các giải pháp phi công nghệ liên quan đến mô hình tổ chức, điều hành, các cơ chế chính sách hỗ trợ, các giải pháp thu hút tài chính. Phát biểu tại cuộc họp, ông Nguyễn Ngọc Hai – Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Đề án xây dựng đô thị văn minh tại Bình Thuận cơ bản có sự chuẩn bị tốt, phù hợp với tiềm năng và tiềm lực kinh tế, xã hội hiện có của tỉnh. Tỉnh cơ bản thống nhất với một số nội dung trong đề án này. Chủ tịch UBND tỉnh cũng cho rằng: Xây dựng đô thị văn minh là xu thế tất yếu của Việt Nam và các nước trên thế giới. Bình Thuận cũng phải tập trung, hòa nhập vào xu thế hiện đại này. UBND tỉnh sẽ quyết tâm thực hiện đề án đô thị thông minh. Ngay từ bây giờ, các sở, ngành liên quan phải chuẩn bị ngay để khi đề án được thông qua thì thực hiện hiệu quả. Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị đơn vị xây dựng đề án chú ý đến khâu quy hoạch và tổ chức đô thị. Lãnh đạo các sở, ngành cũng tham gia các ý kiến xoay quanh công tác đào tạo nhân lực sử dụng thành thạo công nghệ thông tin; đầu tư cho đô thị; tổ chức tốt kho dữ liệu; kết nối và chia sẻ dữ liệu; xây dựng các trung tâm điều hành; dự báo về ngân sách, kinh phí thực hiện…

Theo Đức Phú – Hưng Phúc 

4,112 views

Chương trình Giữ trọn lời thề

Bảng giá quảng cáo và dịch vụ 2024

Chương trình Phát thanh

Bạn cần biết

Cổng thông tin Chuyển đổi số Bình Thuận

Chuyển đổi số

Thông tin cần biết