Từ 1-7: Trường hợp nào được hủy và cấp lại số định danh cá nhân?

Dự thảo nghị định của Bộ Công an thi hành Luật Căn cước mới đã quy định rõ các trường hợp bị hủy, được hủy và cấp lại số định danh cá nhân của người dân.

 
Lực lượng công an thu nhận thông tin cấp căn cước công dân gắn chip cho người dân - Ảnh: Bộ Công an
 

Lực lượng công an thu nhận thông tin cấp căn cước công dân gắn chip cho người dân – Ảnh: Bộ Công an

Bộ Công an đang lấy ý kiến về dự thảo nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước. Luật đã được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 6 vừa qua và sẽ có hiệu lực thi hành từ 1-7-2024.

Trường hợp sẽ bị hủy số định danh cá nhân

Đáng chú ý, tại dự thảo nghị định đã quy định cụ thể về việc xác lập, hủy, xác lập lại số định danh cá nhân của người dân.

Theo đó, mỗi công dân Việt Nam khi được thu thập thông tin vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được cơ quan quản lý căn cước Bộ Công an xác lập 1 số định danh cá nhân duy nhất, không trùng lặp với người khác.

Dự thảo quy định rõ việc hủy số định danh cá nhân đối với người bị tước quốc tịch Việt Nam, cho thôi quốc tịch Việt Nam, hủy bỏ quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam.

Cụ thể, người đã được xác lập số định danh cá nhân mà bị tước quốc tịch Việt Nam, cho thôi quốc tịch Việt Nam, hủy bỏ quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam thì bị hủy số định danh cá nhân.

rong thời hạn 30 ngày kể từ ngày có quyết định tước quốc tịch Việt Nam, cho thôi quốc tịch Việt Nam hoặc hủy bỏ quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam, Bộ Tư pháp gửi văn bản thông báo đến cơ quan quản lý căn cước Bộ Công an.

Trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản thông báo của Bộ Tư pháp, Thủ trưởng cơ quan quản lý căn cước Bộ Công an quyết định hủy số định danh cá nhân của người bị tước quốc tịch Việt Nam, cho thôi quốc tịch Việt Nam, hủy bỏ quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam.

 

Dự thảo nghị định cũng quy định các trường hợp được hủy và xác lập lại số định danh cá nhân. Bao gồm công dân được xác định lại giới tính hoặc cải chính năm sinh theo quy định của pháp luật; có sai sót về thông tin nơi đăng ký khai sinh, năm sinh, giới tính của công dân khi thu thập, cập nhật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Theo dự thảo, thủ trưởng cơ quan quản lý căn cước Bộ Công an quyết định việc hủy, xác lập lại số định danh cá nhân đối với các trường hợp được hủy và xác lập lại số định danh cá nhân.

Sau khi quyết định hủy, xác lập lại số định danh cá nhân cho công dân thì cơ quan quản lý căn cước Bộ Công an cập nhật số định danh cá nhân mới cho công dân vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và thông báo bằng văn bản cho công dân về việc xác lập lại số định danh cá nhân.

Số định danh cá nhân đã bị hủy được lưu vào dữ liệu thông tin của công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và không được sử dụng để cấp cho công dân khác.

Mống mắt sẽ được thu thập thế nào?

Theo dự thảo nghị định, thông tin về nhân dạng, thông tin sinh trắc học đối với ảnh khuôn mặt, vân tay, mống mắt được thu thập, cập nhật khi thực hiện thủ tục cấp, cấp đổi, cấp lại căn cước cho công dân.

Đối với thông tin sinh trắc học về ADN, giọng nói được thu thập khi người dân tự nguyện cung cấp hoặc cơ quan tiến hành tố tụng hình sự, cơ quan quản lý người bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính trong quá trình giải quyết vụ việc theo chức năng, nhiệm vụ có thực hiện trưng cầu giám định hoặc thu thập được thông tin sinh trắc học về ADN, giọng nói của người dân thì chia sẻ cho cơ quan quản lý căn cước để cập nhật, điều chỉnh vào Cơ sở dữ liệu căn cước.

Thông tin về nghề nghiệp được thu thập, cập nhật, điều chỉnh thông qua việc kết nối, chia sẻ thông tin với cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành khác hoặc do công dân cung cấp trong quá trình thực hiện thủ tục cấp, cấp đổi, cấp lại căn cước…

Trước đó, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, đại diện Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06 – Bộ Công an) cho biết, sau khi luật có hiệu lực người dân đã được cấp căn cước công dân vẫn còn hiệu lực sử dụng sẽ không phải thực hiện việc bổ sung thông tin mống mắt.

Chỉ khi nào họ có nhu cầu cấp căn cước mới phải thu thập theo quy định của luật.

Theo Thành Chung

https://tuoitre.vn/tu-1-7-truong-hop-nao-duoc-huy-va-cap-lai-so-dinh-danh-ca-nhan-20240106075402654.htm

534 views

Chương trình Giữ trọn lời thề

Bảng giá quảng cáo và dịch vụ 2024

Chương trình Phát thanh

Bạn cần biết

Cổng thông tin Chuyển đổi số Bình Thuận

Chuyển đổi số

Thông tin cần biết