Trung tâm Điều độ hệ thống điện sẽ hoạt động theo mô hình doanh nghiệp

Trung tâm Điều độ hệ thống điện được yêu cầu phải hoàn thiện đề án để chuyển về Bộ Công Thương dưới hình thức công ty TNHH MTV.

Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia được nghiên cứu theo mô hình là công ty TNHH MTV - Ảnh: EVN

Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia được nghiên cứu theo mô hình là công ty TNHH MTV – Ảnh: EVN

Văn phòng Chính phủ đã có thông báo kết luận của Phó thủ tướng Trần Lưu Quang tại cuộc họp chuyển Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia (A0) từ Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) về Bộ Công Thương. 

Bộ Công Thương được yêu cầu cùng Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, các bộ ngành hoàn thiện đề án chuyển A0 về Bộ Công Thương dưới hình thức công ty TNHH MTV, trình Thủ tướng trong tháng 8.

Hoàn thiện đề án là công ty để chuyển về Bộ Công Thương

Trình Thủ tướng tuần trước, Bộ Công Thương đề xuất A0 là đơn vị sự nghiệp công lập khi chuyển về bộ và đề nghị có cơ chế đặc biệt về tài chính để duy trì mức lương, phụ cấp tương đương mức các kỹ sư điều độ đang hưởng, bình quân 40 triệu đồng/tháng.

Tuy nhiên phương án này không nhận được sự ủng hộ của Bộ Nội vụ. Trong góp ý gửi tới Thủ tướng, Bộ Nội vụ nêu quan điểm A0 nên hoạt động theo mô hình doanh nghiệp khi chuyển về Bộ Công Thương.

Bộ Nội vụ cho rằng nghị quyết 55 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 nhấn mạnh đến việc đẩy nhanh lộ trình thực hiện thị trường điện cạnh tranh; tách bạch chức năng kinh doanh với chức năng quản lý nhà nước…

 

Do đó việc A0 hoạt động theo mô hình doanh nghiệp sẽ phù hợp với việc quản lý, vận hành thị trường điện lực theo cơ chế thị trường.

Về cơ sở pháp lý, Bộ Nội vụ dẫn ra quy định của Luật Điện lực cho thấy hoạt động điều độ hệ thống điện quốc gia sẽ do Nhà nước độc quyền quản lý. 

Vì vậy việc lựa chọn mô hình Công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và giao Bộ Công Thương làm đại diện chủ sở hữu là phù hợp và tạo điều kiện để doanh nghiệp này tham gia thị trường điện lực.

Trong khi đó, theo quyết định số 168 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án tái cơ cấu ngành điện giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025, A0 sẽ được chuyển thành công ty TNHH MTV vận hành hệ thống điện và thị trường điện, hạch toán độc lập trong EVN.

Định hướng này tiếp tục được thể hiện tại quyết định số 852 của Thủ tướng phê duyệt Đề án tổng thể sắp xếp, tái cơ cấu doanh nghiệp thuộc EVN giai đoạn 2017-2020.

Vận hành an toàn, tin cậy hệ thống điện quốc gia

Bộ Nội vụ cho rằng hoạt động theo mô hình công ty TNHH MTV sẽ giúp A0 có điều kiện thu hút nhân sự chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ điều độ hệ thống điện quốc gia và phù hợp cơ chế điều hành giá, phí.

Hiện Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia là đơn vị hạch toán phụ thuộc của EVN. Việc tách A0 khỏi EVN đã được nêu trong quyết định tái cơ cấu ngành điện năm 2017 nhưng chưa được thực hiện.

Tại thông báo kết luận, Phó thủ tướng Trần Lưu Quang cũng lưu ý Bộ Công Thương đánh giá đầy đủ tác động, vướng mắc có thể phát sinh, giải pháp khắc phục vận hành an toàn, tin cậy hệ thống điện quốc gia, an ninh năng lượng.

Bộ Công Thương giám sát trực tiếp và toàn diện A0 để đảm bảo khai thác vận hành tối ưu hệ thống điện, cung ứng đủ điện cho sản xuất kinh doanh, cho tới khi hoàn thành việc chuyển trung tâm này về bộ.

Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia (A0) được thành lập từ năm 1994, đảm nhận việc điều độ hệ thống điện và điều hành giao dịch thị trường điện.

A0 vận hành các khâu truyền tải, phân phối điện, để đảm bảo hệ thống điện vận hành an toàn, ổn định. Đơn vị này cũng chịu trách nhiệm vận hành các nhà máy điện; khai thác, điều tiết hồ chứa; xử lý sự cố hệ thống điện 500kV.

theo Ngọc An (https://tuoitre.vn/trung-tam-dieu-do-he-thong-dien-se-hoat-dong-theo-mo-hinh-doanh-nghiep-20230622104319746.htm)

1,093 views

Chương trình Giữ trọn lời thề

Bảng giá quảng cáo và dịch vụ 2024

Chương trình Phát thanh

Bạn cần biết

Cổng thông tin Chuyển đổi số Bình Thuận

Chuyển đổi số

Thông tin cần biết