Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng dự Hội nghị Quân ủy Trung ương

Ngày 25-12, Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2020 – 2025 tổ chức hội nghị lần thứ tám, với sự chủ trì của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng – bí thư Quân ủy Trung ương.

 
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đến dự Hội nghị Quân ủy Trung ương lần thứ tám - Ảnh: TTXVN
 

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đến dự Hội nghị Quân ủy Trung ương lần thứ tám – Ảnh: TTXVN

Cùng dự có Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai.

Đại tướng Phan Văn Giang – bộ trưởng Bộ Quốc phòng – điều hành hội nghị.

Tham mưu các đối sách thích hợp, bảo vệ vững chắc Tổ quốc

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ Quân đội năm 2023. Đồng thời xác định phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2024.

Đại tướng Phan Văn Giang điều hành hội nghị lần thứ tám - Ảnh: TTXVN

Đại tướng Phan Văn Giang điều hành hội nghị lần thứ tám – Ảnh: TTXVN

Phát biểu tại hội nghị, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng biểu dương, đánh giá cao những kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị trong năm 2023 của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và cán bộ, chiến sĩ toàn quân.

Tổng bí thư nêu rõ năm 2024 là năm bản lề có ý nghĩa quan trọng để phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XI của Đảng bộ Quân đội.

Đây cũng là năm diễn ra nhiều sự kiện lớn, trong đó có kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân trong bối cảnh dự báo khó khăn, thách thức nhiều hơn thuận lợi.

Do đó yêu cầu Quân ủy Trung ương cần tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa chức năng tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước về quân sự, quốc phòng.

Triển khai chặt chẽ, hiệu quả việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XIII về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, đồng bộ với các chiến lược trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng và các nghị quyết về chiến lược phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh 6 vùng kinh tế của đất nước.

Hội nghị lắng nghe ý kiến chỉ đạo của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng - Ảnh: TTXVN

Hội nghị lắng nghe ý kiến chỉ đạo của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng – Ảnh: TTXVN

Tổng bí thư cũng nhấn mạnh đến việc nâng cao năng lực dự báo chiến lược, nắm chắc tình hình, tham mưu với Đảng, Nhà nước các đối sách thích hợp để bảo vệ vững chắc Tổ quốc, tuyệt đối không được chủ quan, mất cảnh giác, không để bị động, bất ngờ.

Tiếp tục tham mưu ban hành các chủ trương, chính sách, văn bản pháp luật về quân sự, quốc phòng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Ông lưu ý đến việc tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo thật tốt khâu triển khai thực hiện để nhanh chóng đưa các chủ trương, chính sách về quân sự, quốc phòng vào thực tiễn cuộc sống. Đây không chỉ là vấn đề trước mắt mà là vấn đề lâu dài, mang tính chiến lược.

Đồng thời ông cũng đề nghị triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của quân đội; thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh.

Quyết liệt thực hiện việc điều chỉnh tổ chức lực lượng quân đội năm 2024 với yêu cầu tổ chức lực lượng theo hướng tinh, gọn, mạnh, để đến năm 2025 cơ bản hoàn thành mục tiêu “tinh, gọn, mạnh”, tạo tiền đề vững chắc, phấn đấu đến năm 2030 xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Chăm lo đời sống cán bộ, chiến sĩ, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo

Về xây dựng Đảng bộ Quân đội, Quân ủy Trung ương cần đặc biệt quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ vững mạnh, chỉ đạo làm tốt công tác cán bộ ở tất cả các khâu, các bước để chuẩn bị cho đại hội đảng các cấp, thực hiện nghiêm quy định của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ.

Các cấp ủy, tổ chức đảng cần tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ; thực hiện nghiêm quy chế làm việc của cấp ủy.

Việc thực hiện tốt, đầy đủ, đúng đắn nguyên tắc tập trung dân chủ là “chìa khóa vạn năng” tạo nên sức mạnh của tổ chức; là “vũ khí sắc bén” để phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Cùng đó, tiếp tục mở rộng, nâng cao hiệu quả hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng đề nghị tập trung quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, chiến sĩ, nhất là các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo.

Công tác chính sách hậu phương, các hoạt động “đền ơn đáp nghĩa”, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ phải thực hiện tốt.

Tham mưu đề xuất chế độ, chính sách phục vụ điều chỉnh tổ chức lực lượng và chế độ phụ cấp đặc thù đối với lực lượng vũ trang, bảo đảm tương xứng với hoạt động lao động đặc biệt của bộ đội.

Năm 2023, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và cấp ủy, chỉ huy các cấp đã chủ động nắm chắc, đánh giá, dự báo đúng tình hình, tham mưu với Đảng, Nhà nước xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ. Kịp thời chỉ đạo nghiên cứu, điều chỉnh nội dung huấn luyện, đào tạo, phương án tác chiến, công tác bảo đảm gắn với xây dựng nhân tố chính trị, tinh thần trong quân đội.

Quân đội luôn giữ vững vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, “thế trận lòng dân” và khu vực phòng thủ vững chắc.

Thực hiện nhiệm vụ kết hợp quốc phòng với phát triển kinh tế – xã hội, hoàn thành tốt chức năng đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất, nhất là trên các địa bàn chiến lược, trọng điểm.

Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và cấp ủy, chỉ huy các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt “Ba đột phá” và nhiệm vụ, giải pháp “Năm điều chỉnh tổ chức lực lượng”…

Theo Hà Thanh

https://tuoitre.vn/tong-bi-thu-nguyen-phu-trong-du-hoi-nghi-quan-uy-trung-uong-20231225122146696.htm

560 views

Chương trình Giữ trọn lời thề

Bảng giá quảng cáo và dịch vụ 2024

Chương trình Phát thanh

Quảng cáo

Thông tin cần biết