Tin trong tỉnh Archives -

Tin Tức

TRƯỜNG CHÍNH TRỊ BẾ GIẢNG LỚP TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ HỆ ĐÀO TẠO TẠI CHỨC

TRƯỜNG CHÍNH TRỊ BẾ GIẢNG LỚP TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ HỆ ĐÀO TẠO TẠI CHỨC

Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận vừa bế giảng lớp Trung cấp Lý luận chính trị khóa 91 (2018 – 2019), hệ đào tạo tại chức, mở tại Sở Y tế Bình Thuận. Lớp Trung cấp Lý luận chính trị khóa 91, được khai giảng vào tháng 9 năm 2018, dành cho cán bộ, công chức của ngành Y tế và ngành Giáo dục và đào tạo tỉnh. Sau 14 tháng học tập, các học viên được nghiên cứu: những vấn đề cơ bản về chủ nghĩa Mác Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng Cộng sản Việt ...

Chương trình Giữ trọn lời thề

Bảng giá quảng cáo và dịch vụ 2024

Chương trình Phát thanh

Quảng cáo

Thông tin cần biết