Khoa học công nghệ Archives -

Tin Tức

Tôn vinh 112 trí thức KH-CN tiêu biểu năm 2019

Tôn vinh 112 trí thức KH-CN tiêu biểu năm 2019

Đây là những trí thức có đóng góp thiết thực, hiệu quả trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế  Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) vừa tổ chức họp báo công bố chương trình tôn vinh các trí thức khoa học công nghệ (KH-CN) tiêu biểu năm 2019. Đây là hoạt động nhằm tôn vinh những trí thức có đóng góp thiết thực, hiệu quả trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, được VUSTA ...

Chương trình Giữ trọn lời thề

Bảng giá quảng cáo và dịch vụ 2024

Chương trình Phát thanh

Quảng cáo

Thông tin cần biết