THU NGÂN SÁCH NGOÀI QUỐC DOANH ĐẠT KHÁ TRONG  10 NĂM QUA

Trong năm 2019, thu ngân sách của tỉnh Bình Thuận sớm đạt và vượt cao so với chỉ tiêu pháp lệnh được giao. Đáng chú ý, khoản thu thuế ngoài quốc doanh cũng đạt và vượt so với kế hoạch cả năm. Đây là điều đáng mừng, bởi trong 10 năm trở lại đây, chưa có năm nào khoản thu thuế ngoài quốc doanh của tỉnh đạt chỉ tiêu được giao.

           Năm 2019, tình hình kinh tế xã hội của cả nước nói chung và tỉnh Bình Thuận nói riêng tiếp tục phát triển, mức tăng trưởng đạt khá và cao hơn so với kế hoạch đề ra. Đây là điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp thuộc các ngành nghề, lĩnh vực khác nhau tập trung nguồn lực để đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, mang lại doanh thu, lợi nhuận tối đa cho các đơn vị. Nhiều doanh nghiệp được thành lập và đi vào hoạt động đã góp phần giải quyết việc làm và đóng góp vào nguồn thu ngân sách của địa phương. Đặc biệt năm 2019,  hàng loạt dự án điện Mặt trời trên địa bàn tỉnh được đầu tư và khi phát điện thương mại các dự án này cùng với  các nhà máy Nhiệt điện đã đóng góp hàng trăm tỷ đồng vào nguồn thu ngân sách của tỉnh Bình Thuận. Ngoài đóng góp ngân sách, các doanh nghiệp cũng thực hiện tốt các nghĩa vụ khác, nhất là việc thực hiện chính sách về an sinh xã hội.

         Theo lãnh đạo Cục thuế tỉnh Bình Thuận, năm 2019 thu ngân sách của tỉnh ước được 11.054 tỷ đồng (bao gồm cả thu dầu thô và nội địa), vượt 40% so với chỉ tiêu pháp lệnh được giao, tăng 19% so với cùng kỳ. Trong đó khoản thu ngoài quốc doanh đạt 1.444 tỷ đồng, vượt hơn 31% so với kế hoạch. Đây là lần đầu tiên trong vòng 10 năm trở lại đây, khoản thu ngoài quốc doanh của tỉnh Bình Thuận đạt cao và vượt so với kế hoạch đề ra. Trước đó, trong nhiều năm liền, khoản thu này không đạt được chỉ tiêu do nhiều yếu tố. Điều này cho thấy, trong năm qua, kinh tế của tỉnh tiếp tục phát triển, hoạt động của các ngành nghề, lĩnh vực ổn định, doanh nghiệp làm ăn có lãi và thực hiện tốt nghĩa vụ nộp thuế cho Nhà nước. Các cấp, các ngành, địa phương cũng đã tạo mọi điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp hoạt động hiệu quả. Đối với ngành thuế cũng đã đồng hành cùng doanh nghiệp, cải cách thủ tục hành chính, tuyên truyền, hỗ trợ các chính sách về thuế cho doanh nghiệp. Đồng thời tăng cường công tác thanh kiểm tra, đôn đốc doanh nghiệp thực hiện nghiêm nghĩa vụ nộp thuế cho Nhà nước.

        Năm 2020, tỉnh Bình Thuận được giao chỉ tiêu thu ngân sách 10.750 tỷ đồng, cao hơn so với năm 2019. Phát huy kết quả đạt được cùng với sự nỗ lực quyết tâm cao, Bình Thuận sẽ hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách được giao.

Theo Xuân Bình – Ngọc Bảo – Minh Chương – Lâm Khoa

6,074 views

Chương trình Giữ trọn lời thề

Bảng giá quảng cáo và dịch vụ 2024

Chương trình Phát thanh

Bạn cần biết

Cổng thông tin Chuyển đổi số Bình Thuận

Chuyển đổi số

Thông tin cần biết