Thông tin cần biết Archives -

Tin Tức

Thông báo kết quả kỳ thi xét tiếp nhận vào làm viên chức tại Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Thuận

Thông báo kết quả kỳ thi xét tiếp nhận vào làm viên chức tại Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Thuận

File đính kèm: 94.Quyết định về việc công nhận kết quả kỳ xét tiếp nhận vào làm viên chức Đài PT-TH Bình Thuận.signed (2).signed

Chương trình Giữ trọn lời thề

Bảng giá quảng cáo và dịch vụ 2024

Chương trình Phát thanh

Quảng cáo

Thông tin cần biết