Thông báo về việc hủy công bố thông tin người nộp thuế lớn trên phương tiện thông tin đại chúng

Ngày 14/12/2018 Cục Thuế đã ban hành công văn số 9720/CT-TTHT về việc công khai danh sách doanh nghiệp nợ thuế trên phương tiện thông tin đại chúng.

Ban Biên tập

1,182 views

Chương trình Giữ trọn lời thề

Bảng giá quảng cáo và dịch vụ 2024

Chương trình Phát thanh

Quảng cáo

Thông tin cần biết