Thông báo về việc hủy công bố thông tin người nộp thuế lớn trên phương tiện thông tin đại chúng

Ngày 14/12/2018 Cục Thuế đã ban hành công văn số 9720/CT-TTHT về việc công khai danh sách doanh nghiệp nợ thuế trên phương tiện thông tin đại chúng.

Ban Biên tập

1,175 views

Chương trình Giữ trọn lời thề

Bảng giá quảng cáo và dịch vụ 2024

Chương trình Phát thanh

Bạn cần biết

Cổng thông tin Chuyển đổi số Bình Thuận

Chuyển đổi số

Thông tin cần biết