TẬP HUẤN ỨNG DỤNG CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG QUẢN LÝ, BÁN HÀNG CHO HỢP TÁC XÃ

Hơn 30 học viên là chủ trang trại, tổ viên tổ hợp tác, cán bộ khuyến nông cộng đồng, hợp tác xã và doanh nghiệp đã tham dự khóa huấn luyện TOT “Tập huấn ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý, bán hàng cho hợp tác xã sản xuất nông nghiệp” do Trung tâm khuyến nông Bình Thuận phối hợp với Trung tâm khuyến nông quốc gia tổ chức sáng nay. Thông qua khóa tập huấn nhằm giúp cho các học viên có thêm kiến thức hữu ích, đặc biệt tiếp cận, hiểu rõ về chuyển đổi số trong nông nghiệp, đi sâu vào phần mềm quản lý, bán hàng cho các hợp tác xã.   Trên cơ sở đó, cán bộ khuyến nông nắm vững kiến thức đào tạo lại cho tổ khuyến nông cộng đồng. Còn, các hợp tác xã hay doanh nghiệp có kiến thức chuyên sâu hơn về lý thuyết lẫn thực hành, từ đó, ứng dụng vào hoạt động sản xuất kinh doanh, cải thiện nguồn thu nhập cho đơn vị cũng như góp phần thúc đẩy chuyển đổi số nông nghiệp tại địa phương phát triển./.   Theo Huỳnh Hiền – Lâm Khoa  
141 views

Chương trình Giữ trọn lời thề

Bảng giá quảng cáo và dịch vụ 2024

Chương trình Phát thanh

Bạn cần biết

Cổng thông tin Chuyển đổi số Bình Thuận

Chuyển đổi số

Thông tin cần biết