Quốc hội biểu quyết thông qua nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020

Hôm nay 11-11, kỳ họp thứ 8 của Quốc hội khóa XIV bước vào tuần làm việc thứ 4 với trọng tâm là công tác lập pháp. 

Hôm nay, Quốc hội biểu quyết thông qua nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020

Theo chương trình, trong ngày làm việc đầu tiên, sau khi biểu quyết thông qua nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2020, Quốc hội sẽ nghe các tờ trình và báo cáo thẩm tra về dự án Luật Đầu tư theo hình thức Đối tác công – tư; dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều; Luật Lực lượng dự bị động viên. Quốc hội cũng sẽ thảo luận ở tổ về dự án Luật Đầu tư theo hình thức Đối tác công – tư.

Trong tuần, các dự án pháp luật khác cũng sẽ được Quốc hội nghiên cứu, thảo luận gồm Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam; Luật Đầu tư (sửa đổi); Luật Doanh nghiệp (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Luật sửa đổi, bổ sung Điều 3 Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ và Luật Thanh niên (sửa đổi). 

Ngày 12-11, tại phiên họp toàn thể, Quốc hội sẽ thảo luận về báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1. Vào thứ tư, ngày 13-11 sẽ diễn ra hoạt động giám sát tối cao của Quốc hội về việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy giai đoạn năm 2014-2018. Phiên họp sẽ được phát thanh, truyền hình trực tiếp. 

Một nội dung khác, là dự thảo nghị quyết về thí điểm không tổ chức HĐND tại các phường thuộc quận, thị xã của thành phố Hà Nội, được Quốc hội thảo luận vào ngày thứ năm, 14-11.

Theo ANH THƯ

https://www.sggp.org.vn/hom-nay-quoc-hoi-bieu-quyet-thong-qua-nghi-quyet-ve-ke-hoach-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-nam-2020-627790.html

4,146 views

Chương trình Giữ trọn lời thề

Bảng giá quảng cáo và dịch vụ 2024

Chương trình Phát thanh

Bạn cần biết

Cổng thông tin Chuyển đổi số Bình Thuận

Chuyển đổi số

Thông tin cần biết