PHIÊN HỌP THỨ 8 CỦA UỶ BAN QUỐC GIA VỀ CHUYỂN ĐỔI SỐ

Sáng ngày 24.4.2024, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về Chuyển đổi Số chủ trì Phiên họp lần thứ 8 của Ủy ban để đánh giá về công tác chuyển đổi số, phát triển kinh tế số thời gian qua, các nhiệm vụ, giải pháp chuyển đổi số, phát triển kinh tế số năm 2024 và thời gian tới. Phiên họp được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến 63 tỉnh/thành phố trong cả nước. Tại điểm cầu Bình Thuận, Phó Bí thư tỉnh uỷ – Chủ tịch UBND tỉnh Đoàn Anh Dũng tham dự phiên họp và có bài phát biểu tham luận.

Phát biểu khai mạc Phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh: năm 2024 là năm bứt phá trong thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025, tập trung thúc đẩy tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu nền kinh tế, trong đó có phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế số; đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia; Phát triển kinh tế số với 4 trụ cột: “công nghiệp công nghệ thông tin, số hóa các ngành kinh tế, quản trị số, dữ liệu số”. Đây là nhiệm vụ rất quan trọng, đòi hỏi tất cả các Bộ, Ngành và địa phương tập trung triển khai đồng bộ, hiệu quả.

Tính đến nay, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã kết nối với 18 bộ, ngành, 63 tỉnh, thành phố và 4 doanh nghiệp; đồng bộ thành công trên 268 triệu thông tin người dân; tiếp nhận hơn 1,5 tỷ yêu cầu xác thực thông tin. Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia đã kết nối với 388 hệ thống, cơ sở dữ liệu của 95 cơ quan, đơn vị tham gia kết nối. Trung bình mỗi ngày khoảng 2,8 triệu giao dịch. Về phát triển hạ tầng số, hiện nay có 80,2% hộ gia đình sử dụng cáp quang internet băng rộng. 100% xã kết nối internet cáp quang. Di động băng rộng 4G được phủ sóng tới 99,8% dân số với chất lượng ổn định.

Phiên họp đã nghe 14 tham luận của các Bộ, Ngành và địa phương thông tin thêm các kết quả đạt được trong triển khai Chuyển đổi số trong thời gian qua, với nhiều kết quả nổi bật.

Phát biểu tại Phiên họp, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Đoàn Anh Dũng đã trình bày tham luận về “Một số kết quả trong ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số đối với lĩnh vực Du lịch”. Hiện nay, Bình Thuận đã hoàn thành và đưa vào sử dụng Cổng thông tin du lịch thông minh tích hợp cơ sở dữ liệu ngành du lịch và bản đồ số với hơn 260 tin bài giới thiệu về các sự kiện, địa điểm du lịch, thu hút hơn 10,5 triệu lượt truy cập; triển khai công nghệ thực tế ảo VR360, sử dụng QR code để cung cấp thêm thông tin, trải nghiệm tại các điểm tham quan… Triển khai ứng dụng Công dân số Bình Thuận để tăng cường sự tương tác của người dân, doanh nghiệp với chính quyền địa phương trên môi trường số. Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị Uỷ ban Quốc gia về Chuyển đổi số, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch xem xét, tiếp tục xây dựng, phát triển hoàn thiện các nền tảng số quốc qua trong lĩnh vực Du lịch, trọng tâm là các nền tảng số phục vụ công tác quản lý nhà nước để các tỉnh/thành phố sử dụng thống nhất trên phạm vi toàn quốc. Có cơ chế chính sách phù hợp để hỗ trợ các Khu du lịch quốc gia (trong đó có Mũi Né) thực hiện Chuyển đổi số, ưu tiên phát triển hạ tầng số (mạng 5G), các thiết bị IoT như cảm biến thu thập, phân tích về chất lượng không khí, nguồn nước…).

Phát biểu kết luận Phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các cấp, ngành, địa phương, doanh nghiệp chỉ đạo quyết liệt trong triển khai chuyển đổi số quốc gia, trên tinh thần “3 tăng cường”, “5 đẩy mạnh”. Nhấn mạnh việc nâng cao hơn nữa nhận thức về vai trò của chuyển đổi số trong các cấp, ngành, người dân, doanh nghiệp. Tăng cường tiềm lực cho chuyển đổi số, hợp tác công tư, lấy đầu tư công dẫn dắt đầu tư tư, kích hoạt mọi nguồn lực xã hội cho chuyển đổi số. Cùng với đó là đẩy mạnh hoàn thiện thể chế, tạo hành lang pháp lý đầy đủ thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế số; đẩy mạnh phát triển hạ tầng số, nền tảng số, tạo lập dữ liệu số, phát triển dịch vụ số, bảo đảm kết nối, liên thông, chia sẻ liên tục, thông suốt, đồng bộ. Đẩy mạnh an ninh mạng, an toàn thông tin để bảo vệ chủ quyền không gian mạng quốc gia từ sớm, từ xa. Phát triển nhân lực số, kỹ năng số đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội và hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội XIII của Đảng đã đề ra./. Theo Đình Hậu – Bá Nha  

16,415 views

Chương trình Giữ trọn lời thề

Bảng giá quảng cáo và dịch vụ 2024

Chương trình Phát thanh

Bạn cần biết

Cổng thông tin Chuyển đổi số Bình Thuận

Chuyển đổi số

Thông tin cần biết