Phát động Cuộc thi: “Tìm hiểu về truyền thống lịch sử 90 năm của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng bộ tỉnh Bình Thuận".

Nhằm chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2020) và Đảng bộ tỉnh Bình Thuận; qua đó góp phần tuyên truyền, giáo dục trong cán bộ, đảng viên, công chức, đoàn viên, hội viên và nhân dân về truyền thống cách mạng, lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, cũng như quá trình hình thành, phát triển, đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng quê hương của Đảng bộ tỉnh Bình Thuận. Thực hiện Công văn số 1625-CV/TU, ngày 03/01/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát động Cuộc thi tìm hiểu về truyền thống lịch sử 90 năm của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng bộ tỉnh Bình Thuận, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đề nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với các tổ chức thành viên cùng cấp tuyên truyền, vận động trong cán bộ, đảng viên, công chức, đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia Cuộc thi.

1. Đối tượng dự thi: Tất cả cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và mọi công dân đang sinh sống, làm việc và học tập trong và ngoài tỉnh.

2. Thời gian: Bắt đầu từ ngày 06/01/2020 đến hết ngày 29/02/2020.

3. Thể lệ cuộc thi: (gửi kèm theo văn bản này) /uploads/News/files/The%20le%20cuoc%20thi(1).pdf

Theo http://www.binhthuan.dcs.vn/

1,230 views

Chương trình Giữ trọn lời thề

Bảng giá quảng cáo và dịch vụ 2024

Chương trình Phát thanh

Bạn cần biết

Cổng thông tin Chuyển đổi số Bình Thuận

Chuyển đổi số

Thông tin cần biết