Phân công ông Trần Thanh Mẫn điều hành hoạt động của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội

Ngày 2-5, Phó chủ tịch thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn được phân công điều hành hoạt động của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội.

Phó chủ tịch thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn - Ảnh: GIA HÂN
 

Phó chủ tịch thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn – Ảnh: GIA HÂN

Ngày 2-5, tổng thư ký Quốc hội đã có thông báo về việc phân công điều hành hoạt động của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội.

Theo đó, tổng thư ký Quốc hội đã ban hành thông báo 3568 thông báo ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc phân công điều hành hoạt động của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Cụ thể, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phân công ông Trần Thanh Mẫn – ủy viên Bộ Chính trị, phó chủ tịch thường trực Quốc hội – điều hành hoạt động của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cho đến khi kiện toàn được chức danh Chủ tịch Quốc hội khóa XV theo quy định.

Ông Trần Thanh Mẫn sinh năm 1962, quê tỉnh Hậu Giang. Ông là ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, bí thư Trung ương Đảng khóa XII, ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII, XIII; ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa X; đại biểu Quốc hội khóa XIII, XIV, XV.

Từ 1-4-2021, tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV, ông được bầu làm phó chủ tịch Quốc hội và sau đó giữ vai trò Phó chủ tịch thường trực Quốc hội.

Tháng 7-2021, tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV, ông được bầu tái cử giữ chức phó chủ tịch Quốc hội và tiếp tục đảm nhiệm vai trò phó chủ tịch thường trực Quốc hội khóa XV.

Theo Thành Chung

https://tuoitre.vn/phan-cong-ong-tran-thanh-man-dieu-hanh-hoat-dong-cua-uy-ban-thuong-vu-quoc-hoi-va-quoc-hoi-2024050214004029.htm

5,826 views

Chương trình Giữ trọn lời thề

Bảng giá quảng cáo và dịch vụ 2024

Chương trình Phát thanh

Quảng cáo

Thông tin cần biết