Nghị quyết Về việc cho ý kiến Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp, mở rộng đường ĐT.719 đoạn Kê Gà - Tân Thiện, tỉnh Bình Thuận

Link file đính kèm:  1. nghị quyêt 86-NQ-HĐND_ve du an đường ĐT 719.doc

Theo https://hdnd.binhthuan.gov.vn/News/nqcackhoa/khoa1/khbtl3/2019/09/1775.aspx

Ban biên tập

809 views

Chương trình Giữ trọn lời thề

Bảng giá quảng cáo và dịch vụ 2024

Chương trình Phát thanh

Bạn cần biết

Cổng thông tin Chuyển đổi số Bình Thuận

Chuyển đổi số

Thông tin cần biết