Ngân sách trung ương sẽ chi gần 1,1 triệu tỉ đồng vào năm 2020

Với 437 đại biểu tán thành, 2 đại biểu không tán thành, Quốc hội đã chính thức thông qua nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm 2020 vào sáng 14-11.

Ngân sách trung ương sẽ chi gần 1,1 triệu tỉ đồng vào năm 2020 - Ảnh 1.

Đại biểu Quốc hội kiến nghị tính toán lại cân đối ngân sách, tỉ lệ để lại cho một số địa phương trong cân đối chung, đặc biệt là các địa phương tự cân đối như TP.HCM – Ảnh: QUANG ĐỊNH

Theo đó, Quốc hội quyết nghị tổng số thu ngân sách trung ương là 851.768.636 triệu đồng, tổng số thu ngân sách địa phương là 660.531.364 triệu đồng.

Tổng số chi ngân sách trung ương là 1.069.568.636 triệu đồng, trong đó dự toán 367.709.919 triệu đồng để bổ sung cân đối ngân sách, bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương.

Quốc hội yêu cầu Chính phủ chỉ đạo, hướng dẫn các bộ, cơ quan trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phân bổ vốn đầu tư phát triển theo thứ tự ưu tiên đã được quy định trong luật và nghị quyết của Quốc hội có liên quan, ưu tiên thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản, thu hồi vốn ứng trước.

Quốc hội đề nghị Chính phủ kiên quyết cắt giảm số vốn bố trí không đúng quy định, xử lý nghiêm các trường hợp để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản, tuân thủ nghiêm danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn đã được cấp có thẩm quyền quyết định.

Quốc hội giao Chính phủ phân bổ chi tiết kinh phí sự nghiệp còn lại của chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới và kinh phí sự nghiệp của chương trình mục tiêu xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng thuộc đối tượng công ích, bảo đảm yêu cầu thời gian phân bổ theo quy định của Luật ngân sách nhà nước; phân bổ trong điều hành ngân sách đối với một số khoản chi đã có cơ chế, chính sách, xác định được nhiệm vụ, nhưng chưa có cơ sở tính toán để phân bổ, bố trí cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương ngay từ đầu năm.

 

Đồng thời trong việc quản lý, điều hành, Quốc hội yêu cầu Chính phủ cần kịp thời thu hồi về ngân sách trung ương các khoản kinh phí hỗ trợ có mục tiêu cho ngân sách địa phương còn dư hoặc hết nhiệm vụ chi theo quy định của pháp luật.

Trước đó, trong phần trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu và chỉnh lý dự thảo nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm 2020, chủ nhiệm Ủy ban Tài chính ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải cho biết có ý kiến cho rằng nên tính toán lại cân đối ngân sách, tỉ lệ để lại cho một số địa phương trong cân đối chung, đặc biệt là các địa phương tự cân đối như TP.HCM.

Về vấn đề này, ông Hải cho biết đúng như ý kiến các vị đại biểu nêu, việc xây dựng tỉ lệ điều tiết hợp lý, hài hòa, phù hợp giữa trung ương và địa phương là một trong những yêu cầu quan trọng, có tác động trực tiếp đến định hướng, động lực phát triển của các địa phương và cả nước.

Do đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ sớm đánh giá, tổng kết về tỉ lệ điều tiết của các địa phương trong thời kỳ ổn định ngân sách 2017-2020 và dự kiến xây dựng tỉ lệ điều tiết cho thời kỳ ổn định ngân sách tiếp theo 2021-2025, trình Quốc hội xem xét, quyết định.

Theo Ngọc Hiển

https://tuoitre.vn/ngan-sach-trung-uong-se-chi-gan-11-trieu-ti-dong-vao-nam-2020-20191114090347079.htm

11,041 views

Chương trình Giữ trọn lời thề

Bảng giá quảng cáo và dịch vụ 2024

Chương trình Phát thanh

Bạn cần biết

Cổng thông tin Chuyển đổi số Bình Thuận

Chuyển đổi số

Thông tin cần biết