Năm 2019 phấn đấu hoàn thành 100% huyện đạt tiêu chí điện huyện nông thôn mới

Điện là tiêu chí thứ 4 trong 19 tiêu chí xây dựng Nông thôn mới, đồng thời cũng là cơ sở hạ tầng quan trọng hỗ trợ và thúc đẩy các tiêu chí khác, bởi nếu không đáp ứng các yêu cầu về khối lượng và chất lượng điện năng, các tiêu chí khác cũng khó hoàn thiện. Trong năm 2019, Bình Thuận phấn đấu hoàn thành 100% huyện nông thôn trong tỉnh đạt tiêu chí điện trong Bộ tiêu chí huyện nông thôn mới. Để hoàn thành tiêu chí về điện, đòi hỏi hệ thống điện đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của ngành Điện và tỷ lệ hộ sử dụng điện thường xuyên, an toàn từ các nguồn. Theo thống kê, trong năm 2018 có 3 huyện gồm: Hàm Thuận Bắc, Tánh Linh và Đức Linh được công nhận đạt tiêu chí điện huyện nông thôn trong Bộ tiêu chí huyện nông thôn mới. Đến nay, toàn tỉnh có 96/96 xã đạt tiêu chí về điện, tỷ lệ hộ sử dụng điện toàn tỉnh đạt hơn 99,5%. Đối với kết quả thực hiện tiêu chí về điện huyện nông thôn mới, tính đến nay có 07/08 huyện trong tỉnh được xác nhận đạt tiêu chí điện trong Bộ tiêu chí huyện nông thôn mới. Riêng huyện Bắc Bình đang tiến hành thẩm định, xét công nhận đạt trong quý III năm 2019, đảm bảo hoàn thành theo kế hoạch đề ra đến cuối năm 2019, đạt 100% huyện đạt tiêu chí điện nông thôn giai đoạn (2016-2020)./.

Bích Phượng- Đức Tuân

4,419 views

Chương trình Giữ trọn lời thề

Bảng giá quảng cáo và dịch vụ 2024

Chương trình Phát thanh

Bạn cần biết

Cổng thông tin Chuyển đổi số Bình Thuận

Chuyển đổi số

Thông tin cần biết