Lãnh đạo tỉnh dâng hoa viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Trước anh linh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thay mặt cho toàn thể cán bộ, chiến sĩ và nhân dân Bình Thuận, lãnh đạo tỉnh bày tỏ lòng thành kính, biết ơn vô hạn đối với Bác – Người sáng lập và rèn luyện Đảng ta.

Mặc dù đã đi xa nhưng Người đã để lại cho dân tộc Việt Nam một di sản tinh thần vô giá –  đó là tư tưởng Hồ Chí Minh. Trong suốt thời gian qua, tư tưởng và tấm gương đạo đức của Người luôn là kim chỉ nam dẫn dắt sự nghiệp cách mạng của dân tộc ta trong công cuộc bảo vệ và xây dựng đất nước.

Lãnh đạo tỉnh đã báo công dâng lên Bác những thành quả đạt được của Đảng bộ và nhân dân Bình Thuận trong những năm qua. Theo đó, Đảng bộ, nhân dân toàn tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng,  đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh, góp phần xây dựng quê hương Bình Thuận ngày càng phát triển, giàu mạnh.

Theo Bích Phượng – Hưng Phúc

8,423 views

Chương trình Giữ trọn lời thề

Bảng giá quảng cáo và dịch vụ 2024

Chương trình Phát thanh

Bạn cần biết

Cổng thông tin Chuyển đổi số Bình Thuận

Chuyển đổi số

Thông tin cần biết