Hội thảo đánh giá các quy định pháp luật và thực tiễn thi hành pháp luật bảo vệ môi trường

Sáng ngày 23/4/2024 , Ban quản lý các khu Công nghiệp tỉnh Bình Thuận phối hợp với Viện Chiến lược và Khoa học pháp lý (thuộc Bộ Tư pháp) tổ chức Hội thảo “Đánh giá các quy định pháp luật và thực tiễn thi hành pháp luật bảo vệ môi trường, thúc đẩy việc thực hiện kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam hiện nay và kiến nghị hoàn thiện” trên địa bàn tỉnh.

 Tại Hội thảo, đại diện một số chủ đầu tư các khu công nghiệp và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã trao đổi, thảo luận một số nội dung xoay quanh các vấn đề về: tình hình việc triển khai các mô hình kinh tế tuần hoàn tại đơn vị; thuận lợi và những bất cập, hạn chế của quy định pháp luật và thực tiễn thi hành pháp luật về môi trường liên quan đến việc triển khai các mô hình kinh tế tuần hoàn đối với doanh nghiệp; khả năng và giải pháp áp dụng các mô hình kinh tế tuần hoàn, kiến nghị xây dựng và hoàn thiện pháp luật.

 Thông qua các ý kiến trao đổi và các nội dung khảo sát tại Hội thảo lần này; Đoàn công tác của Viện Chiến lược và Khoa học pháp lý (Bộ Tư pháp) sẽ tổng hợp, ghi nhận những khó khăn, hạn chế, bất cập cũng như kiến nghị, giải pháp của các đơn vị để báo cáo các Bộ, ngành Trung ương có liên quan xem xét, quyết định nhằm hoàn thiện pháp luật về kinh tế tuần hoàn trong thời gian tới. Theo Thanh Minh

10,140 views

Chương trình Giữ trọn lời thề

Bảng giá quảng cáo và dịch vụ 2024

Chương trình Phát thanh

Bạn cần biết

Cổng thông tin Chuyển đổi số Bình Thuận

Chuyển đổi số

Thông tin cần biết