HỘI NGHỊ TỌA ĐÀM CÔNG TÁC GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG

Sáng ngày 22 tháng 11, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức hội nghị tọa đàm về vai trò của Mặt trận tổ quốc Việt Nam tham gia công tác giảm nghèo bền vững. Tham gia hội nghị tọa đàm có các ban ngành liên quan đến công tác giảm nghèo và đại diện 1 số xã phường của thành phố Phan Thiết. 

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu được nghiên cứu, trao đổi các nội dung như: quyết định số 1722 ngày của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 -2020. Thông tư số 15 của Bộ tài chính về quy định, quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020. Thông tư số 18 của Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn hướng dẫn một số nội dung thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hoá sinh kế và dự án nhân rộng mới mô hình giảm nghèo thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020. Hướng dẫn xây dựng dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo và quy định quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện chương trình; hướng dẫn quy trình kiểm tra giám sát dự án giảm nghèo. Năm 2019, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã hỗ trợ nhân rộng 15 mô hình giảm nghèo tại 15 tỉnh, tổng kinh phí hơn 5,5 tỷ đồng. Thông qua các hoạt động hỗ trợ, nhiều hộ dân thực hiện mô hình đã thoát nghèo, tăng thu nhập và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Theo Chí Vinh – Lâm Khoa

6,154 views

Chương trình Giữ trọn lời thề

Bảng giá quảng cáo và dịch vụ 2024

Chương trình Phát thanh

Bạn cần biết

Cổng thông tin Chuyển đổi số Bình Thuận

Chuyển đổi số

Thông tin cần biết