Dự kiến sẽ có 11.000 lao động sẽ được đào tạo nghề trong năm 2020

Đến thời điểm này, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận đã tổ chức đào tạo nghề cho 9.682 người, đạt 88,02% so kế hoạch năm và bằng 104,67% so cùng kỳ năm 2018. Qua đó, góp phần nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo bằng các hình thức lên 67%.

          Có được kết quả này, là do các địa phương trên địa bàn tỉnh đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền các chính sách về đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Trong đó, chú trọng đào tạo nghề cho các đối tượng người tàn tật, người nghèo, dân tộc thiểu số, hộ bị thu hồi đất canh tác, lao động nữ, …. Đặc biệt nhiều cơ sở giáo dục nghề nghiệp đã chủ động phối hợp với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh – dịch vụ, các xã, phường, thị trấn, các hội, đoàn thể để tuyển sinh, đào tạo nghề đáp ứng yêu cầu của thị trường, đảm bảo tỷ lệ lao động có việc làm cao.

          Dự kiến năm 2020, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Thuận sẽ tổ chức tuyển mới đào tạo nghề nghiệp cho 11.000 người. Trong đó đào tạo nghề cho lao động nông thôn 4.000 người, bao gồm: đào tạo nghề thuộc lĩnh vực nông nghiệp khoảng 2.267 người, đào tạo nghề thuộc lĩnh vực phi nông nghiệp khoảng 1.733 người. Nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo bằng các hình thức từ lên 70%.  Để đạt mục tiêu đề ra, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội chỉ đạo các Cơ sở giáo dục nghề nghiệp chủ động lập kế hoạch, phương án tuyển sinh phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của đơn vị, địa phương. Đồng thời, mở rộng các phương thức, hình thức tuyên truyền, quảng bá về hoạt động giáo dục nghề nghiệp tại địa phương.

Theo Thanh Nhàn – Lâm Khoa

 

7,370 views

Chương trình Giữ trọn lời thề

Bảng giá quảng cáo và dịch vụ 2024

Chương trình Phát thanh

Bạn cần biết

Cổng thông tin Chuyển đổi số Bình Thuận

Chuyển đổi số

Thông tin cần biết