Đoàn công tác Ban chỉ đạo TW 35 làm việc với tỉnh

Chiều qua, Đoàn công tác Ban chỉ đạo TW 35 do ông Vũ Trọng Hà- Chánh văn phòng Ban chỉ đạo làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với tỉnh nhằm khảo sát tình hình triển khai Nghị quyết số 35 của Bộ Chính Trị (khoá XII) tại Bình Thuận. Ông Hồ Trung Phước – Uỷ viên BTV Tỉnh Uỷ, Trưởng Ban tuyên giáo cùng đại diện lãnh đạo UBND tỉnh, các Sở, ban ngành, đoàn thể liên quan làm việc với đoàn công tác.

 Báo cáo với đoàn công tác, ngay sau khi Nghị Quyết số 35 của Bộ Chính Trị (khoá XII) về “tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” ban hành, Ban tuyên giáo tỉnh uỷ đã tham mưu Ban thường vụ Tỉnh Uỷ kế hoạch học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết. Ban Thường vụ Tỉnh uỷ  đã ban hành quyết định thành lập Ban chỉ đạo đấu tranh chống âm mưu “diễn biến hoà bình” trên lĩnh vực tư tưởng văn hoá; thí điểm thành lập tổ đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thông tin xấu độc trên internet…

Trong thời gian đến, Bình Thuận tiếp tục bám sát sự chỉ đạo, định hướng của Trung ương để cụ thể hoá thực hiện tại địa phương về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII); tăng cường công tác kiểm tra giám sát định kỳ hàng năm về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 35 đối với cấp uỷ và các Ban chỉ đạo 35 các cấp; tiếp tục tăng cường công tác thông tin định hướng tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Vũ Trọng Hà- Chánh văn phòng Ban chỉ đạo TW 35, trưởng đoàn công tác đánh giá cao việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 35 của Bộ Chính Trị tại Bình Thuận, đồng thời lưu ý tỉnh tiếp tục thường xuyên nắm bắt kịp thời thông tin để phản ánh đến TW; cần có cơ chế phối hợp giữa Ban chỉ đạo 35 của tỉnh và TW; không ngừng tiếp tục cập nhật những thông tin mới; quan tâm lắng nghe tâm tư trong dư luận quần chúng nhân dân…./.

Theo Bích Phượng – Lâm Khoa

18,157 views

Chương trình Giữ trọn lời thề

Bảng giá quảng cáo và dịch vụ 2024

Chương trình Phát thanh

Bạn cần biết

Cổng thông tin Chuyển đổi số Bình Thuận

Chuyển đổi số

Thông tin cần biết