Điều chỉnh nội dung dạy học kỳ 2

Chiều 31-3, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) đã ban hành hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học, học kỳ 2 năm học 2019-2020 đối với cấp tiểu học trong bối cảnh học sinh phải nghỉ học tránh dịch Covid-19.

Điều chỉnh nội dung dạy học kỳ 2

Có 9 môn học từ lớp 1 đến lớp 5 được điều chỉnh nội dung dạy học của học kỳ 2, gồm: Toán; Tiếng Việt; Khoa học; Đạo đức; Tự nhiên và Xã hội; Lịch sử và Địa lý; Âm nhạc; Thủ công/Kỹ thuật; Thể dục. Các nội dung cơ bản được giữ để đảm bảo cung cấp kiến thức, kỹ năng nền tảng, cốt lõi của chương trình cho học sinh, đáp ứng yêu cầu chuẩn đầu ra của chương trình giáo dục phổ thông; chỉ tinh giản những nội dung nâng cao, yêu cầu vận dụng và vận dụng cao.

Một số nội dung, yêu cầu trong bài học được giảm tải; một số bài học được chuyển thành bài tự chọn, bài tự học ở nhà hoặc không tổ chức dạy học; các nội dung tiết học gần nhau thuộc cùng một chủ đề được ghép thành một bài học theo chủ đề. 

Đối với môn Tiếng Việt lớp 1, căn cứ vào trình độ học sinh và giáo viên, các trường chủ động phân phối nội dung, thời lượng dạy học, đảm bảo học sinh đạt được các yêu cầu cơ bản về kiến thức, kỹ năng một cách chắc chắn; không để tình trạng học sinh không biết đọc, không biết viết tiếng Việt khi lên lớp 2. Một số môn học có yêu cầu học sinh thực hiện việc đi điều tra, tìm hiểu ở môi trường địa phương xung quanh hoặc các hoạt động tìm hiểu mà đòi hỏi tiếp xúc gần với động vật… thì không thực hiện, để đảm bảo an toàn, tránh lây nhiễm dịch bệnh cho các em…

Với môn Lịch sử và Địa lý, các bài học và nội dung tự chọn, cơ sở giáo dục căn cứ vào quỹ thời gian của học kỳ 2, đặc điểm vùng miền, học sinh và nhà trường để quyết định thực hiện một trong các phương án: không dạy học bài tự chọn; dạy học bài tự chọn nhưng rà soát, tinh giản để tập trung giải quyết các nội dung cốt lõi; tổ chức thành bài đọc thêm cho học sinh có hướng dẫn của giáo viên.

 Các nhà trường ưu tiên thời gian tối đa để tổ chức dạy các môn bắt buộc theo chương trình và tổ chức dạy học các môn tự chọn một cách phù hợp. Thời gian đầu của năm học 2020-2021, các nhà trường tập trung ôn tập, bổ sung các nội dung kiến thức cần thiết cho học sinh trước khi thực hiện chương trình của năm học mới; tổ chức đánh giá quá trình học tập và rèn luyện của học sinh bằng các phương pháp, công cụ khác nhau phù hợp với tình hình thực tế và đúng quy định; không tổ chức dạy học và kiểm tra, đánh giá vào các bài hoặc nội dung, yêu cầu đã được giảm bớt; các bài không dạy hoặc đã chuyển thành đọc thêm, tự chọn, tự học.

Cùng ngày, Bộ GD-ĐT có công văn hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học giáo dục phổ thông cho phù hợp với thời gian còn lại của năm học 2019-2020. Theo đó, với các môn thực hiện theo chương trình nâng cao, cơ sở giáo dục điều chỉnh nội dung dạy tương ứng, phù hợp đặc thù môn học; đối với các môn học Mỹ thuật, Âm nhạc, Thể dục thì điều chỉnh nội dung, hình thức tổ chức dạy học phù hợp với điều kiện thực tiễn.

Bộ GD-ĐT cũng yêu cầu không kiểm tra, đánh giá đối với những nội dung kiến thức đã tinh giản và các nội dung “Không dạy”, “Không làm”, “Không thực hiện”, “Khuyến khích học sinh tự học” theo hướng dẫn.

Theo PHAN THẢO

https://www.sggp.org.vn/dieu-chinh-noi-dung-day-hoc-ky-2-654531.html

5,596 views

Chương trình Giữ trọn lời thề

Bảng giá quảng cáo và dịch vụ 2024

Chương trình Phát thanh

Bạn cần biết

Cổng thông tin Chuyển đổi số Bình Thuận

Chuyển đổi số

Thông tin cần biết