Đề xuất mới nhất về tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội từ 1-7

Bộ Nội vụ đã có đề nghị về tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội với cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang… khi thực hiện chế độ tiền lương mới từ 1-7.

 
Dự kiến từ 1-7-2024 sẽ thực hiện cải cách chính sách tiền lương mới theo nghị quyết 27 của trung ương - Ảnh: NAM TRẦN
 

Dự kiến từ 1-7-2024 sẽ thực hiện cải cách chính sách tiền lương mới theo nghị quyết 27 của trung ương – Ảnh: NAM TRẦN

Bộ Nội vụ đã có công văn trả lời Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội xung quanh việc đánh giá tác động của chính sách tiền lương mới, dự kiến thực hiện từ 1-7-2024. Theo Bộ Nội vụ, căn cứ nghị quyết 27 của trung ương, kinh phí thực hiện cải cách tiền lương từ 5 nguồn. Cụ thể là từ nguồn tăng thu và nguồn dư của địa phương đã bố trí cho cải cách tiền lương các năm trước chuyển sang. Từ nguồn ngân sách trung ương; một phần nguồn thu sự nghiệp; 10% tiết kiệm tăng thêm chi thường xuyên và nguồn do thực hiện tinh giản biên chế. Bộ Nội vụ cũng cho rằng về số liệu tính toán, cân đối cụ thể từ 5 nguồn nêu trên và nội dung chi khi cải cách chính sách tiền lương thuộc nhiệm vụ của Bộ Tài chính. Liên quan đến cơ cấu tiền lương mới, Bộ Nội vụ cho hay lương cơ bản (chiếm khoảng 70% tổng quỹ lương) và các khoản phụ cấp (chiếm khoảng 30% tổng quỹ lương). Ngoài ra, bổ sung tiền thưởng (quỹ tiền thưởng bằng khoảng 10% tổng quỹ tiền lương cơ bản của năm, không bao gồm phụ cấp).
 
Trong đó, đã nêu rõ thực hiện chế độ lương chức vụ (bỏ chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo). Cùng với đó, thu hẹp đối tượng hưởng chế độ phụ cấp thâm niên nghề (chỉ còn áp dụng đối với quân đội, công an, cơ yếu). Căn cứ quy định nêu trên và quy định hiện hành của pháp luật về bảo hiểm xã hội, Bộ Nội vụ đã đề nghị tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang (khu vực công) khi thực hiện chế độ tiền lương mới. Cụ thể, tiếp tục quy định là mức tiền lương cơ bản (quy định trong 5 bảng lương mới), phụ cấp thâm niên nghề và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có).

Đề nghị làm rõ cơ cấu tiền lương từ 1-7 làm căn cứ đóng bảo hiểm

Trước đó, dự án Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) đã được trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến tại kỳ họp thứ 6 và dự kiến trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 7 (tháng 5-2024). Tuy nhiên, theo Ủy ban Xã hội của Quốc hội, dự thảo luật chưa cập nhật, đánh giá tác động toàn diện đầy đủ của việc thực hiện cải cách tiền lương từ 1-7-2024. Do đó, ủy ban này đã có văn bản đề nghị Chính phủ chỉ đạo các cơ quan liên quan nghiên cứu, làm rõ việc thực hiện cải cách chính sách tiền lương ảnh hưởng như thế nào đến lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng đối với các đối tượng khác nhau. Đặc biệt là lực lượng vũ trang, trợ cấp ưu đãi người có công và một số chính sách an sinh xã hội đang gắn với lương cơ sở. Cơ cấu tiền lương làm căn cứ để đóng bảo hiểm xã hội và đề xuất chỉnh lý các nội dung liên quan trong dự thảo luật. Bên cạnh đó, cần đánh giá tác động đến ngân sách nhà nước khi thực hiện điều chỉnh. Sau đó, Chính phủ đã giao Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp các bộ, ngành liên quan khẩn trương nghiên cứu, làm rõ tác động của việc cải cách tiền lương đối với lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng đối với các đối tượng khác nhau…

Theo Thành Chung

https://tuoitre.vn/de-xuat-moi-nhat-ve-tien-luong-thang-dong-bao-hiem-xa-hoi-tu-1-7-2024020108490534.htm

 

 

450 views

Chương trình Giữ trọn lời thề

Bảng giá quảng cáo và dịch vụ 2024

Chương trình Phát thanh

Bạn cần biết

Cổng thông tin Chuyển đổi số Bình Thuận

Chuyển đổi số

Thông tin cần biết