Cuộc thi tìm hiểu Cải cách hành chính tỉnh Bình Thuận 2023

Tuyên truyền tham gia Cuộc thi “Tìm hiểu về cải cách hành chính” tỉnh Bình Thuận năm 2023 🇻🇳 – Ban tổ chức cuộc thi: Sở Nội vụ chủ trì phối hợp Công đoàn viên chức tỉnh tổ chức.
– Đối tượng dự thi: Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn tỉnh (bao gồm cả các cơ quan Trung ương được tổ chức theo ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh).
– Cuộc thi được chia làm 04 đợt thi (01 đợt thi/tuần):
+ Đợt 1: Từ 7h00’ ngày 09/10/2023 đến 17h00’ ngày 13/10/2023.
+ Đợt 2: Từ 7h00’ ngày 16/10/2023 đến 17h00’ ngày 20/10/2023.
+ Đợt 3: Từ 7h00’ ngày 23/10/2023 đến 17h00’ ngày 27/10/2023.
+ Đợt 4: Từ 7h00’ ngày 30/10/2023 đến 17h00’ ngày 03/11/2023
– Địa chỉ tham gia thi: https://cchc.binhthuan.gov.vn  
1,189 views

Chương trình Giữ trọn lời thề

Bảng giá quảng cáo và dịch vụ 2024

Chương trình Phát thanh

Bạn cần biết

Cổng thông tin Chuyển đổi số Bình Thuận

Chuyển đổi số

Thông tin cần biết