Chủ tịch nước Tô Lâm trao quyết định bổ nhiệm phó thủ tướng, bộ trưởng Bộ Công an

Chiều 6-6, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chủ trì và trao quyết định bổ nhiệm Phó thủ tướng Lê Thành Long và Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang.

 
Chủ tịch nước Tô Lâm trao quyết định bổ nhiệm cho Phó thủ tướng Lê Thành Long - Ảnh: TTXVN
 

Chủ tịch nước Tô Lâm trao quyết định bổ nhiệm cho Phó thủ tướng Lê Thành Long – Ảnh: TTXVN

Cùng dự có Thủ tướng Phạm Minh Chính, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường và nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Thể hiện niềm tin, sự kỳ vọng lớn của Đảng, Nhà nước

Phát biểu chúc mừng các ông Lê Thành Long, Lương Tam Quang, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định đây là niềm vinh dự lớn của cá nhân hai cán bộ vừa được bổ nhiệm. Cùng với đó là niềm vui chung của Chính phủ, ngành tư pháp, ngành công an.

Chủ tịch nước đánh giá ông Lê Thành Long là cán bộ ưu tú của Đảng, Nhà nước và ngành tư pháp, được đào tạo cơ bản, trải qua nhiều cương vị lãnh đạo trong ngành tư pháp, đã qua rèn luyện, thử thách ở địa phương.

Còn thượng tướng Lương Tam Quang là cán bộ ưu tú của Đảng, Nhà nước, của lực lượng công an, sự nghiệp gắn liền với ngành công an, với công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng công an.

Chủ tịch nước khẳng định việc bổ nhiệm giữ chức vụ phó thủ tướng với ông Lê Thành Long, chức vụ bộ trưởng Bộ Công an với thượng tướng Lương Tam Quang thể hiện niềm tin, sự kỳ vọng lớn của Đảng, Nhà nước đối với hai ông.

Chủ tịch nước yêu cầu Phó thủ tướng Lê Thành Long và Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, giữ vững phẩm chất đạo đức, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân.

 

Cùng với đó, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân… Phấn đấu xứng đáng là những người lãnh đạo mẫu mực, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Chủ tịch nước Tô Lâm trao quyết định cho Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang - Ảnh: TTXVN

Chủ tịch nước Tô Lâm trao quyết định cho Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang – Ảnh: TTXVN

Tin tưởng 2 ông sẽ hoàn thành xuất sắc trọng trách được giao

Chủ tịch nước đề nghị Phó thủ tướng Lê Thành Long cùng với tập thể Chính phủ kế thừa, phát huy truyền thống và kinh nghiệm quý báu của Chính phủ qua các thời kỳ; thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, quyền hạn của Chính phủ theo Hiến pháp và pháp luật.

Trong đó, tập trung tham mưu, lãnh đạo công tác xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền; hoàn thiện hệ thống pháp luật với tinh thần tôn trọng, bảo đảm, bảo vệ quyền con người, quyền công dân.

Chủ tịch nước đề nghị thượng tướng Lương Tam Quang cùng với tập thể Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương kế thừa truyền thống, lãnh đạo toàn lực lượng tiếp tục gương mẫu, đi đầu, thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Đảng.

Trong đó, trước hết là nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận về bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ an ninh quốc gia, bảo vệ vững chắc thành quả cách mạng, lợi ích quốc gia – dân tộc.

Chủ tịch nước bày tỏ tin tưởng rằng với truyền thống đoàn kết, thống nhất, với sự ủng hộ, giúp đỡ của các ban, bộ, ngành, địa phương, của toàn dân và toàn quân ta, ông Lê Thành Long và thượng tướng Lương Tam Quang sẽ hoàn thành xuất sắc trọng trách được giao.

Trước đó, với đa số tán thành, Quốc hội đã phê chuẩn bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long làm phó thủ tướng và thượng tướng Lương Tam Quang làm bộ trưởng Bộ Công an theo đề nghị của Thủ tướng Chính phủ. Theo Thành Chung https://tuoitre.vn/chu-tich-nuoc-to-lam-trao-quyet-dinh-bo-nhiem-pho-thu-tuong-bo-truong-bo-cong-an-20240606193832858.htm
 
206 views

Chương trình Giữ trọn lời thề

Bảng giá quảng cáo và dịch vụ 2024

Chương trình Phát thanh

Quảng cáo

Thông tin cần biết