CHỈ ĐẠO GIẢI PHÁP XỬ LÝ SẠT LỞ BỜ BIỂN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH THUẬN

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành văn bản giao  Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiên cứu, rà soát để có hướng dẫn xác định cao trình đỉnh kè cho các khu vực ven biển sao cho phù hợp với công năng sử dụng và không che khuất tầm nhìn ra biển, nhằm thống nhất quản lý về xây dựng các công trình kè chống xói lở bờ biển, đồng thời phục vụ quản lý quy hoạch xây dựng ven biển trên địa bàn toàn tỉnh. UBND tỉnh cũng chỉ đạo  Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với UBND các huyện: Tuy Phong, Bắc Bình, Hàm Thuận Nam, Hàm Tân, thị xã La Gi và thành phố Phan Thiết thường xuyên tổ chức kiểm tra và xử lý nghiêm đối với các doanh nghiệp cố ý xây dựng kè trái phép, không đúng theo quy định hiện hành./.

Theo LT.Tín (Cổng thông tin điện tử Bình Thuận) 4179 /UBND-ĐTQH

 
981 views

Chương trình Giữ trọn lời thề

Bảng giá quảng cáo và dịch vụ 2024

Chương trình Phát thanh

Bạn cần biết

Cổng thông tin Chuyển đổi số Bình Thuận

Chuyển đổi số

Thông tin cần biết