Bỏ quy định chọn phương pháp giá đất theo nguyên tắc 'có lợi nhất cho ngân sách nhà nước'

Dự án Luật Đất đai sửa đổi bổ sung phương pháp thặng dư là một trong các phương pháp xác định giá đất và bổ sung tương ứng quy định nguyên tắc, điều kiện áp dụng.

 
Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh - Ảnh: GIA HÂN

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh – Ảnh: GIA HÂN

Sáng 30-8, Hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách cho ý kiến về một số vấn đề lớn còn ý kiến khác nhau đối với dự án Luật Đất đai (sửa đổi).

Liệt kê quá cụ thể, chi tiết khó đảm bảo bao quát, đầy đủ

Trình bày báo cáo tiếp thu, giải trình, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh cho biết đây là dự án luật lớn, có phạm vi điều chỉnh rộng, nội dung khó, phức tạp, tác động lớn đến đời sống nhân dân và các hoạt động phát triển kinh tế – xã hội; quá trình tiếp thu, chỉnh lý tiếp tục nhận được nhiều ý kiến khác nhau.

Ông nói các nội dung tại dự thảo luật mới chỉ là dự kiến bước đầu xin ý kiến đại biểu chuyên trách, các cơ quan chưa thống nhất được phương án tốt nhất để chỉnh lý tại dự thảo luật.

Về thu hồi đất để phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng, theo ông Thanh, nhiều ý kiến cho rằng quy định tại dự thảo luật liệt kê các trường hợp Nhà nước thu hồi đất là cứng nhắc, chưa phản ánh đầy đủ, chưa khắc phục được căn cơ các vấn đề bất cập.

Ông nêu thường trực ủy ban nhận thấy quy định theo hướng liệt kê các trường hợp thu hồi đất để phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng có ưu điểm bảo đảm sự rõ ràng, dễ theo dõi, dễ áp dụng.

Tuy nhiên, việc liệt kê quá cụ thể, chi tiết các dự án, công trình thu hồi đất có nhược điểm khó bảo đảm bao quát, đầy đủ.

Trong quá trình thảo luận, có ý kiến cho rằng cách tiếp cận theo hướng liệt kê các trường hợp như hiện nay chưa làm rõ được sự cần thiết của các dự án, công trình này theo tinh thần của Hiến pháp.

Bổ sung phương pháp thặng dư vào dự thảo

Về nguyên tắc, căn cứ, phương pháp định giá đất, ông Thanh tiếp thu ý kiến đại biểu, dự thảo luật chỉnh sửa quy định về căn cứ xác định, thông tin đầu vào, phương pháp xác định giá đất để thể chế hóa cụ thể hơn yêu cầu tại nghị quyết 18 của trung ương về “có cơ chế, phương pháp xác định giá đất theo nguyên tắc thị trường”.

Việc bảo đảm hài hòa lợi ích Nhà nước, doanh nghiệp và người dân được thực hiện thông qua các chính sách ưu đãi, thu hút đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư và quy định của pháp luật về thuế có liên quan.

Một số ý kiến đề nghị quy định cụ thể hơn về phương pháp xác định giá đất, nguyên tắc xác định giá đất.

Một số ý kiến cho rằng dự thảo luật đưa ra quy định phương án có lợi nhất cho ngân sách nhà nước nhưng chưa quy định rõ như thế nào là “có lợi nhất”…

Tiếp thu ý kiến đại biểu, dự thảo luật sửa đổi theo hướng bổ sung quy định rõ về nội hàm các phương pháp xác định giá đất; bỏ quy định về việc lựa chọn phương pháp theo nguyên tắc “có lợi nhất cho ngân sách nhà nước”.

Thay thế bằng quy định về trường hợp áp dụng đối với từng phương pháp cụ thể; lồng ghép phương pháp chiết trừ vào phương pháp so sánh, không còn là một phương pháp định giá độc lập.

Tuy nhiên, nội hàm các phương pháp đã có sự thay đổi so với quy định của pháp luật hiện hành tại nghị định 44/2014 của Chính phủ quy định về giá đất.

Tiếp thu ý kiến đại biểu, dự thảo luật bổ sung phương pháp thặng dư là một trong những phương pháp xác định giá đất và bổ sung tương ứng quy định về nguyên tắc, điều kiện áp dụng.

Tuy nhiên, điều kiện áp dụng phương pháp này đã có sự thu hẹp so với quy định của pháp luật hiện hành. Các nội dung này đồng thời đang được sửa đổi, bổ sung tại dự thảo nghị định sửa đổi nghị định 44 tiếp tục nhận được nhiều ý kiến khác nhau.

Vì vậy, việc quy định tại luật về các phương pháp xác định giá đất theo các nội dung này không phải là việc luật hóa các quy định của văn bản dưới luật đã được thực hiện ổn định trong thực tiễn.

Đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp tục phối hợp với các cơ quan có liên quan nghiên cứu kỹ lưỡng các phương pháp xác định giá đất và trường hợp, điều kiện áp dụng.

Thuyết minh đầy đủ, làm rõ nội hàm, nghiên cứu nội dung để quy định tại luật bảo đảm tính ổn định và tính khả thi của quy định, bảo đảm thể chế hóa theo đúng tinh thần của nghị quyết số 18-NQ/TW.

Theo Thành Chung

https://tuoitre.vn/bo-quy-dinh-chon-phuong-phap-gia-dat-theo-nguyen-tac-co-loi-nhat-cho-ngan-sach-nha-nuoc-202308300915529.htm

673 views

Chương trình Giữ trọn lời thề

Bảng giá quảng cáo và dịch vụ 2024

Chương trình Phát thanh

Bạn cần biết

Cổng thông tin Chuyển đổi số Bình Thuận

Chuyển đổi số

Thông tin cần biết