Bộ Công an quán triệt kết luận số 44 và 45 của Ban Bí thư TW

Sáng ngày 27-8-2019, Bộ Công an tổ chức hội nghị trực tuyến quán triệt Kết luận số 44 và 45 của Ban Bí thư TW Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới và công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, khắc phục ùn tắc giao thông đến 68 điểm cầu trên cả nước. Tại điểm cầu Bình Thuận, đại diện lãnh đạo Công an tỉnh cùng các sở, ban, ngành tham dự hội nghị.  

Thực hiện Chỉ thị số 09 và số 18 của Ban Bí thư TW Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới và đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, khắc phục ùn tắc giao thông Đảng ủy Công an TW và các Ban, Bộ, ngành TW đã triển khai và đạt được nhiều kết quả tích cực. Ban Bí thư Trung ương Đảng có Kết luận số 44 và 45, đến nay, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng đối với phong trào này có nhiều chuyển biến. Nhận thức của cả hệ thống chính trị đối với phong trào được nâng cao. Nhiều vụ việc phức tạp về ANTT được phát hiện và xử lý kịp thời từ cơ sở. Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đã thực sự gắn kết, cùng phát triển với các cuộc vận động, các phong trào thi đua khác, góp phần quan trọng bảo đảm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội. Ý thức tự giác chấp hành các qui định pháp luật về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông của người tham gia giao thông có chuyển biết tốt. Số vụ, số người chết và số người bị thương do TNGT được kiềm chế, ùn tắc giao thông dân được cải thiện…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đại tướng Tô Lâm – Bí thư Đảng ủy Công an TW, Bộ trưởng Bộ Công an biểu dương những kết quả đạt được của toàn ngành trong công tác đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 09 và 18 của Ban Bí thư TW Đảng. Bộ trưởng Công an cũng chỉ ra những hạn chế, bất cập khi thực hiện Chỉ thị và đã quán triệt sâu sắc đến toàn thể cán bộ trong toàn ngành phải tập trung hơn nữa cho công tác này. Theo đó: Các cấp ủy Đảng trong ngành Công an phải xác định phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ là phong trào cách mạng của Đảng, có ý nghĩa quan trọng trước mắt và lâu dài; đẩy mạnh đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền; đổi mới biện pháp xây dựng phong trào; tập trung nâng cao chất lượng phong trào ở các địa bàn chiến lược; tăng cường sự phối hợp giữa Công an với các cấp, các ngành trong thực hiện Chỉ thị và Kết luận của Ban Bí thư…

Theo Đức Phú – Hưng Phúc

5,405 views

Chương trình Giữ trọn lời thề

Bảng giá quảng cáo và dịch vụ 2024

Chương trình Phát thanh

Bạn cần biết

Cổng thông tin Chuyển đổi số Bình Thuận

Chuyển đổi số

Thông tin cần biết