Bầu bổ sung 4 ủy viên Bộ Chính trị, ông Lê Minh Hưng làm trưởng Ban Tổ chức Trung ương

Các ông Lê Minh Hưng, Nguyễn Trọng Nghĩa, Đỗ Văn Chiến và bà Bùi Thị Minh Hoài đã được Ban Chấp hành Trung ương Đảng bầu bổ sung làm ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII.

 
Ông Lê Minh Hưng - Ảnh: NGỌC THẮNG
 

Ông Lê Minh Hưng – Ảnh: NGỌC THẮNG

Theo thông cáo của Văn phòng Trung ương Đảng, tại Hội nghị lần thứ 9, Bộ Chính trị báo cáo Ban Chấp hành Trung ương Đảng về việc Bộ Chính trị đã quyết định phân công ông Lê Minh Hưng – bí thư Trung ương Đảng, chánh Văn phòng Trung ương Đảng – giữ chức trưởng Ban Tổ chức Trung ương, chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

Tiếp đó, Ban Chấp hành Trung ương Đảng bầu bổ sung bốn ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII. Cụ thể gồm:

Ông Lê Minh Hưng – bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban Tổ chức Trung ương, chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

Đồ hoạ - NGỌC THÀNH

Đồ hoạ – NGỌC THÀNH

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa – bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

 
Đồ hoạ - NGỌC THÀNH

Đồ hoạ – NGỌC THÀNH

Bà Bùi Thị Minh Hoài – bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban Dân vận Trung ương.

Đồ hoạ - NGỌC THÀNH

Đồ hoạ – NGỌC THÀNH

Ông Đỗ Văn Chiến – bí thư Trung ương Đảng, bí thư Đảng đoàn, chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Đồ họa - NGỌC THÀNH

Đồ họa – NGỌC THÀNH

Theo Thành Chung

https://tuoitre.vn/bau-bo-sung-4-uy-vien-bo-chinh-tri-ong-le-minh-hung-lam-truong-ban-to-chuc-trung-uong-20240516085201563.htm

273 views

Chương trình Giữ trọn lời thề

Bảng giá quảng cáo và dịch vụ 2024

Chương trình Phát thanh

Bạn cần biết

Cổng thông tin Chuyển đổi số Bình Thuận

Chuyển đổi số

Thông tin cần biết