BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY LÀM VIỆC VỚI BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY HÀM THUẬN BẮC

Sáng ngày 19.6.2024, đồng chí Nguyễn Hoài Anh – Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Hàm Thuận Bắc về tình hình thực hiện nhiệm vụ thời gian qua và phương hướng thời gian tới. Tham dự có đồng chí Đoàn Anh Dũng -Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Phó Chủ tịch HĐND – UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành.

( Ảnh Khánh Phong)

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Hàm Thuận Bắc, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra 9 chỉ tiêu chủ yếu. Một số các chỉ tiêu hàng năm đạt và vượt cao như: Thu ngân sách; xử lý chất thải y tế; giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân hàng năm; giữ chuẩn thị trấn văn minh đô thị… Huyện xác định mục tiêu tập trung ở lĩnh vực công nghiệp nhằm tạo động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội. Từ năm 2021 đến nay đã thu hút 3 dự án đầu tư, hoàn thành việc rà soát, đề xuất quy hoạch được 5 cụm công nghiệp đến năm 2030 với tổng diện tích hơn 74 hecta. Tốc độ tăng trưởng bình quân giá trị sản phẩm công nghiệp đạt khoảng 18% trên năm.

( Ảnh Khánh Phong)

Nông nghiệp tiếp tục thực hiện tái cơ cấu, phát triển nông nghiệp theo hướng hiện đại, bền vững, có giá trị gia tăng cao; phát huy hiệu quả các công trình thủy lợi, các chương trình hỗ trợ để thúc đẩy diện tích, năng suất, sản lượng nhiều loại cây trồng chủ lực, lợi thế của địa phương. Trên địa bàn huyện hiện có 33 Hợp tác xã hoạt động trên lĩnh vực nông nghiệp, trong đó có 16 hợp tác xã thanh long liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm với diện tích khoảng 479 hecta; thực hiện cấp mới và quản lý tốt 14 mã số vùng trồng thanh long, 1 mã vùng trồng sầu riêng và 1 mã số cơ sở chế biến đóng gói đăng ký. Đối với du lịch, Hàm Thuận Bắc triển khai kêu gọi và tạo mọi điều kiện thuận lợi để thu hút các dự án có quy mô vừa và nhỏ; đầu tư, phát triển các loại hình du lịch sinh thái, các mô hình kinh tế vườn và các loại dịch vụ khác.

Công tác xây dựng Đảng, công tác dân vận tiếp tục có nhiều chuyển biến; tiếp tục thực hiện đổi mới phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy theo hướng nắm chắc công việc, bám sát cơ sở; đề cao vai trò của người đứng đầu, phát huy trách nhiệm của từng cấp uỷ viên. Hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở được quan tâm chỉ đạo sắp xếp, củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng.

Nguyên Thuận – Khánh Phong

178 views

Chương trình Giữ trọn lời thề

Bảng giá quảng cáo và dịch vụ 2024

Chương trình Phát thanh

Quảng cáo

Thông tin cần biết